Friday, 26/04/2019 - 17:39|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TĨNH GIA
 • Ngô Minh Thống
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên THCS
  • Học hàm, học vị:
   Thạc Sỹ
 • Quản Giang Thao
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó trưởng phòng
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0912107321
  • Email:
   quangiangthao.pgddttinhgia@thanhhoa.edu.vnh.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phụ trách Bộ phận Giáo dục Tiểu học