Friday, 26/04/2019 - 17:40|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TĨNH GIA
 • Phạm Thị Phượng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên Mầm non
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
 • Nguyễn Thị Huyền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên Mầm non
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0986070456
  • Email:
   nguyenthihuyen.pgddttinhgia@thanhhoa.edu.vn
 • Nguyên Kim Ưng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó trưởng phòng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc Sỹ
  • Điện thoại:
   0912276482
  • Email:
   nguyenkimung.pgddttinhgia@thanhhoa.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phụ trách Bộ phận Giáo dục Tiểu học và Mầm non

 • Lê Thị An
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên Mầm non
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0915951833
  • Email:
   lethian.pgddttinhgia@thanhhoa.edu.vn