Friday, 26/04/2019 - 17:37|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TĨNH GIA
 • Vũ Thị Thanh Vân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng phòng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc Sỹ
  • Điện thoại:
   0977232768
  • Email:
   vuthithanhvan.pgddttinhgia@thanhhoa.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phụ trách Bộ phận Tổng hợp

 • Khương Thị Thanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên - Văn, Thể
  • Học hàm, học vị:
   Cao Đẳng
  • Điện thoại:
   0912610919
  • Email:
   thanhkt.pgddttinhgia@thanhhoa.edu.vn
 • Nguyễn Thế Phong
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên TĐKT - CNTT
  • Học hàm, học vị:
   Thạc Sỹ
  • Điện thoại:
   0989304527
  • Email:
   nguyenthephong.pgddttinhgia@thanhhoa.edu.vn
 • Nguyễn Thị Định
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên KHTH
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   01676676168
  • Email:
   nguyenthidinh.pgddttinhgia@thanhhoa.edu.vn
 • Phạm Viết Thành
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên TCCB
  • Học hàm, học vị:
   Thạc Sỹ
  • Điện thoại:
   0919641868
  • Email:
   phamvietthanh.pgddttinhgia@thanhhoa.edu.vn