Friday, 26/04/2019 - 17:39|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TĨNH GIA
 • Vũ Thị Thanh Vân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng phòng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc Sỹ
  • Điện thoại:
   0977232768
  • Email:
   vuthithanhvan.pgddttinhgia@thanhhoa.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phụ trách Bộ phận Tổng hợp

 • Nguyên Kim Ưng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó trưởng phòng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc Sỹ
  • Điện thoại:
   0912276482
  • Email:
   nguyenkimung.pgddttinhgia@thanhhoa.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phụ trách Bộ phận Giáo dục Tiểu học và Mầm non

 • Quản Giang Thao
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó trưởng phòng
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0912107321
  • Email:
   quangiangthao.pgddttinhgia@thanhhoa.edu.vnh.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phụ trách Bộ phận Giáo dục Tiểu học